About Me

การเสริมดวง ดูดวงนั้นใครๆหลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องที่ไม่จริงหรือหลอกหลวง แต่สิ่งที่ทีมงานเราจัดทำเว็บนี้ขึ้นมา เป็นเพียงแค่ความเชื่อในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้สิ่งของบูชาต่างๆ เลขทะเบียนรถ หรือไม่ว่าจะเป็นการจัดวางสิ่งของต่างๆ