วิธีเลือกจำนวนให้เหมาะสมกับอาชีพ

วิธีเลือกจำนวนให้เหมาะสมกับอาชีพ แนะนำกระบวนการเลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือให้เหมาะสมกับหญิงรับใช้

เบอร์ 14,41,15,51,19,91 เหมาะกับอาชีพคนรับราชการ

เบอร์ 24,42,44,46,64 เหมาะกับอาชีพโปรโมท

เบอร์ 14,41,24,42,26,62,46,64,47,74 เหมาะกับอาชีพนักพูด

เบอร์ 05,50,45,54,55,59,95,99 เหมาะกับอาชีพบรรพชิต

เบอร์ 14,41,15,51,45,54,49,94,59,95,99 เหมาะกับอาชีพอาจารย์คุณครู

เบอร์ 14,41,15,51,16,61,56,65 เหมาะกับอาชีพนักบริหาร คิดแผนนักคิดค้น

เบอร์ 09,90,05,50,99 เหมาะสมรับอาชีพนักไสยเวท หมดมองคนทรง

เบอร์ 19,91,49,94,59,95,99 เหมาะกับอาชีพธุรกิจ ขายตรง , E-commerce

เบอร์ 19,91,49,94,95,59,99 เหมาะกับอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่

เบอร์ 49,94,59,95 เหมาะกับอาชีพอินเทอร์เน็ต คนที่มีหน้าที่เขียนโปรแกรม

เบอร์ 09,90,79.97.89.98 เหมาะกับอาชีพวัตถุโบราณ ของมงคล

เบอร์ 29,92,36,63,66,69,96 เหมาะกับอาชีพ ดีไซน์ ตกแต่ง ช่างฝีมือ

เบอร์ 29,92,66,69,96 ค้าของสวย เสื้อผ้า เครื่องเพชรพลอย เครื่องแต่งหน้า

เบอร์ 78,87 รวมทั้งกรณีพิเศษกรุ๊ปจำนวน 1357 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับประเทศ เกี่ยวกับมหาชน

เบอร์ 47,74,77,89,98 ,5 เหมาะกับอาชีพ นักช่วยเหลือ

เบอร์ 77,5 เหมาะกับอาชีพนักสังคมสงเคราะห์

เบอร์ 17,71,74,47 เหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมโรงงาน

เบอร์ 47,74,78,87,79,97 เหมาะกับอาชีพอสังหาริมทรัพย์

เบอร์ 78,87 ผสม 9 จบท้าย เป็น 789,879 จะได้ผลดีนักนักแลสำหรับนักนักบริหารการเสี่ยง

เบอร์ 13,31,15,51,19,91,34,43,35,53 เหมาะกับอาชีพ ทหารตำรวจ

เบอร์ 33,39,93 และก็ควรจะมี 5 ควบคุม เหมาะกับ นักกีฬา นักแข่งขัน

เบอร์ 35,53,47,74,89,98 เหมาะกับอาชีพ นักดูแล

เบอร์ 04,40,33, ต้องมีเลข 5 ร่วมในเบอร์ เหมาะกับอาชีพ งานช่างต่างๆ

เบอร์ 28,82,78,87,88,89,98 เหมาะกับอาชีพมืด อันธพาล เจ้าพ่อผู้ครอบครองสถานเริงรมย์

เบอร์ 24,42,29,92,66,69,96 เหมาะกับอาชีพ ผู้แสดง เบอร์19,91 คนเด่นดัง

เบอร์ 49,94,58,85 นักกล ฉลาด ทราบพลิกแพลง แก้ไชเฉพาะหน้าได้เก่ง

เบอร์ 52,25 เหมาะกับคุณสุภาพบุรุษ สตรีเลี้ยงดูจ้ะ สตรีไม่สมควรใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *