เลขศาสตร์….เป็นอย่างไร?

เลขศาสตร์….เป็นอย่างไร

เลขศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้ ด้วยเหตุว่าสามารถนำไปปรับใช้กับเลขที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพวกเราได้ ได้แก่ เลขทะเบียนรถยนต์ เลขลำดับโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯลฯ และก็รวมทั้งการตั้งชื่อ ที่มีการถอดค่าจ้างอักษรออกมาเป็นตัวเลขตามค่ากำลังดาว ดังต่อไปนี้
สำหรับในการคำนวณนั้นให้นำตัวเขียนในชื่อ และก็ชื่อสกุลแตกออกเป็นอักษร โดยคำนวณแยกกันครับ แล้วหลังจากนั้นก็เลยนำค่าที่ได้มารวมกันอีกรอบจะได้ค่ากำลังดาว ส่วนเป็น๑.ค่ากำลังดาวของชื่อจริง๒.ค่ากำลังดาวของสกุล รวมทั้ง๓.ผลบวกค่ากำลังดาวของชื่อจริง แล้วก็สกุล

แม้ผลบวกที่ได้มีค่ามากยิ่งกว่า ๑๐๐ ขึ้นไป ให้คำนวณดังต่อไปนี้

๑. หากเลขตั้งแต่ ๑๐๑ – ๑๐๙ ให้ตัดเลบ กึ่งกลางออก แล้วอ่านเฉพาะเลขตัวหน้า แล้วก็เลขตัวข้างหลัง ดังเช่นว่า เลข ๑๐๔ ได้ค่ากำลังดาวพอๆกับ ๑๔ เลข ๑๐๙ ได้ค่ากำลังดาวพอๆกับ ๑๙ ฯลฯ
๒.
ถ้าหากเลขตั้งแต่ ๑๑๐ ขึ้นไป ให้อ่านเฉพาะ ตัวด้านหลังตัวอย่างเช่น เลข ๑๑๕ ได้ค่ากำลังดาวพอๆกับ ๑๕ เลข ๑๒๔ ได้ค่ากำลังดาวพอๆกับ ๒๔ ฯลฯ

แบบอย่าง

ปิยผู้รอบรู้ = ป + -ิ + ย + ป + ร + า + ช + ญ + -์
= ๒ + ๔ + ๘ + ๒ + ๔ + ๑ + ๒ + ๔ + ๙
= ๓๖

วัจนะประสิทธิ์ = ว + -ั + จ + น + -ะ + ป + ร + ะ + ส + -ิ + ท + ธ + -ิ + -์
= ๖ + ๔ + ๖ + ๕ + ๔ + ๒ + ๔ + ๔ + ๗ + ๔ + ๑ + ๔ + ๔ + ๙
= ๖๔

ปิยผู้รู้ วัจนะประสิทธิ์ = ๓๖ + ๖๔
= ๑๐๐

สำหรับในการอ่านค่าที่ได้จากการคำนวณตามหลักเลขศาสตร์นั้นให้แบ่งได้ ส่วนเหมือนกัน โดยมีผลแตกต่าง ดังต่อไปนี้

ชื่อจริง มีผลกระทบ 40% ชี้พื้นโชคชะตา นิสัยใจคอ และก็โชควาสนา
สกุล มีผลกระทบ 20% แสดงรากฐานวงศ์สกุล เงินทุน กรรมเก่า
ชื่อจริง + สกุล ทรงอิทธิพล 40% แสดงภาพรวมของชีวิต สุขทุกข์ ลาภขั้น งานการ

ด้วยเหตุนั้นสำหรับในการอ่านค่ากำลังดาวจากหลักเลขศาสตร์ควรต้องพิจารณาถึงค่ากำลังดาวของชื่อจริง และก็ผลบวกค่ากำลังดาวของชื่อจริง และก็ชื่อสกุลเป็นหลัก ถ้าพบว่าค่ากำลังดาวที่ได้นั้นเป็นเลขดีแต่มีส่วนเสียเพียงนิดหน่อย ก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อให้ยุ่งยากให้เลือกแก้ไขไขที่ตัวเอง แล้วก็วิถีการดำนงชีพก็เป็นพอเพียงนะครับจุดเด่นพึงระวังเลขที่อันตราย ส่งผลทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุ และก็เคราะห์ภัยรุนแรงมากยิ่งกว่า ยกตัวอย่างเช่น เลข ๒๗ ๒๙ ๓๐ ฯลฯ

เลขศาสตร์เป็นศาสตร์พื้นฐานที่สบายต่อการคำนวณ มีความเที่ยงตรงสูง สามารถใช้เสริมสำหรับการตั้งชื่อได้อย่างดีเยี่ยมขอรับ คุณสามารถตรวจตราชื่อ สกุลของคุณว่าถูกตามหลักเลขศาสตร์หรือเปล่าเหมาะพินิจพิจารณาชื่อ ชื่อสกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *